Září – tajemství, která uchováváme

by Maria Macaya |
YS 1.11 - Anubhūta visayāsampramosah smritih

Paměť je vyvolání nebo udržení minulých zkušeností.

 

Jógové Sútry Mistra Pataňdžali od Shri Brahmananda Sarasvati

Je mnoho důvodů mít tajemství – uchovaná a nevyslovená vzpomínka nebo kousek infor-mace: překvapit někoho blízkého, neranit něčí city, držíme tajemství ze strachu, pýchy nebo ostudy. To jsou vědomá tajemství, o kterých víme, často jsou tichá a bývají spuštěna nebo jsou nám připomenuta ve formě vůní, vizuálu, zvuků a textury.

A pak jsou také tajemství, která držíme, kterých si nejsme vědomi. Neznámá tajemství schovaná hluboko v buňkách těl, vzpomínky z dob, kdy jsme ještě neměli vědomou paměť, vzpomínky, které jsou pro nás těžké nebo jemné jim porozumět, vzpomínky nereg-istrované v mozku, díky traumatům, vzpomínky a samskary (otisky minulosti), které zane-chávají jemné stopy a nevědomě ovlivňují naše zvyky, chápání sama sebe, očekávání nebo dispozice.

Neurověda ukazuje, že v případě traumatické události, části mozku spojené s utvářením paměti a jazyka, se uzavřou. To je forma ochrany, kterou nazýváme “selektivní paměť.” Naše těla si ale pamatují vše, a tak podnět našich vjemů aktivuje ukryté vzpomínky, které mohou vyvolat obrazy, jindy mohou ovlivnit naši náladu a nervový systém tak, že se cítíme neklidí, rozzlobení, vystrašení a smutní bez vědomého zdůvodnění.

Interocepce je schopnost mozku vnímat stav našeho těla a uvědomit si jeho pocity a potřeby. Interoceptivní uvědomění nám otevírá cesty k odhalení tajemství, získané a poch-opené naší myslí, aby mohly být zpracované a nebo uvolněné. Nejzákladnějšími nástroji jsou pohyb a dech – ásana a pranajáma. Když praktikovány, tak uložené vzpomínky vyvstávají, ideálně v bezpečném prostředí naší jógové praxe tak, abychom je mohli začít léčit a osvobodit se od jejich otisků.

Různé části našich těl zadržují různé druhy vzkazů a pocitů, říká se, že – v kyčlích se drží strachy, úzkosti a smutek nebo cokoliv jim podobné, ramena, kde “nosíme tíhu světa”, schovávají neschopnost pouštět naše zátěže, bederní páteř drží naše vinny a potlačené emoce, kolena jsou klouby ega a pýchy, neschopnosti se ohnout a bolesti krku jsou tvrdohlavost, odmítání vidět druhou stranu mince. Čakry jsou klíčem k porozumění našeho světa vztahů. Když se kola – čakry – točí, energie plyne, když se netočí, energie se blokuje. Vzpomínky mohou vyvstat jako bolest v určité části těla nebo v zablokované čakře a mo-hou být uvolněné skrze jejich pohyb. Terapie traumatu, léčení závislosti nebo léčení poruch nálad, jako je deprese nebo úzkosti nám jóga umožňuje se znovu napojit na tělo, spojení, které je často ztraceno. Nabízí to příležitost znovu vybudovat ztracenou důvěru, když nás dobře nechránilo v čase neštěstí nebo zneužití a nebo nás nevarovalo před nem-ocí.

Potlačené vzpomínky, nedůvěra v sama sebe a okolní svět může znovu vyvstat a tak otevřít cestu k vyléčení, očištění a posunu vpřed. Jóga nám umožní být si vědomí, že máme schopnost vědět co potřebujeme a že máme nástroje, které sami můžeme použít.

Mnoho z nás jsme zažili lekci jógy, kde jsme cítili emoce, které nečekaně vyvstaly ve formě zloby, stresu, smutku nebo radosti. Ani nemusíme zažívat traumatickou událost, abychom zažili odpojení od těla. Pro mnohé z nás, na počátku naší jógové cesty, může jednoduchá instrukce, jako “pravá noha dopředu” nebo “spojte levou ruku za pravým stehnem” se zdát jako matematická rovnice, jak se dostat na měsíc. Spřátelit se s rukama, chodidly nebo kyčlemi je prvním krokem k otevření komunikačních cest s tělem, emocemi a s nimi spojenými vzpomínkami, které jsou zde uloženy.

Jóga je ten přítel, který sedí naproti přes stůl, když máš tajemství a nemůžeš si pomoct a neprozradit ho. Jóga je ten přítel, který všemu dá smysl.