Krišnovi božské kvality

by Andrea Kwiatkowski |
August, 2019
Ōm Namo Bhagavatē Vāsudevāya

Invokace Vasudévajovi, který je naplněn Božskými ctnostmi, který uděluje osvobození.

Ekadashakrsara Mantra, z Jivamukti Knihy manter a zpěvů

recorded by Andrea Kwiatkowski

Krišna, jež je známý jako vše přitažlivý, je avatárem Pána Višnua. Avatár je ten, který sestoupil ze spirituálního do materiálního universa na základě vlastní vůle. Pán Višnua je udržovatel života a do světa přináší rovnováhu, když je potřeba.

Je znám 1000 jmény a to nám pomáhá si Boha a spojení s ním zapamatovat. Když vytváříme spojení, propojujeme tím věci dohromady nebo jak rád říkával Shri Brahmananda Sarasvati “jsme ve stavu, kde nám nic nechybí.” To je Jóga.

 

Slovo namo (namas) znamená pozdravy, bhagavate znamená “Bohu” nebo božskému, Vasudevája je další Krišnovo jméno. Vasudeva (s krátkým a) byl Krišnův otec. V BhagavatGítě oslovuje Ardžuna mnohokrát Krišnu Vasudevája. Vasu znamená “život” a deva znamená Bůh nebo světlo”, tak Vasudeva znamená Svrchovaný/Bůh, který sídlí ve veškerém životě. Krišna vysvětluje, že když budeme od srdce a s upřímnou myslí odříkávat jeho jméno, tak našemu volání odpoví.

Tato mantra je známá jako mukti – mantra osvobození a jako všechny mantry, je to kouzelná formule pro spirituální svobodu.

Krišna má velký plán vzít nás zpátky domů, touží po tom, abychom si zapamatovali umění nezapomínání. Když se narodíme, pamatujeme si naši božskou podstatu, ale jak se naše životy vyvíjí, zapomeneme, kdo doopravdy jsme a odkud jsme přišli.

Ve starobilých učeních se říká, že jsou nám dány tři požehnání (u nás možná jako tři sudičky) při inkarnaci do těla. První je zapamatovat si Boha, druhé je umožnit jeho vůli proudit skrze nás a třetí je najít cestu zpět k němu domů. “Učiň mě Svým nástrojem, ať Tvá vůle, ne má je činěna,” je dobrou připomínkou těchto požehnání.

Slovo Bhagavan je použito podobně jako české slovo Pán. Ten ,který se nazývá Bhagavan má 6 kvalit známých jako “Bhagas”. A tyto kvalitou jsou:

Bohatství – nekonečná kapacita dávat ve spirituálním významu. Dobrým příkladem je Ježíš nebo Buddha.

Síla – síla Lásky, sloužit, pomáhat. Ne fyzická síla, která je jen krátkodobá.

Dharma – esenciální charakteristiky, způsob bytí ve světě, který podporuje jednotu života. Nelaskavé chování, chamtivost, sobeckost, ty by byly proti Dharmě. Dharma, která podporuje sebe-poznání.

Čtrtou kvalitou je Úcta – respekt, který přichází od ostatních skrze život žitý v soucítění, a být považován za moudrého. Krišna byl v BhagavadGítě respektovaný od obou stran, a to i přesto, že bylo zřejmé, na které straně spravedlnosti stojí.

Pátá kvalita je Krása – vnitřní krása, která kvete s plynoucím časem a skrze laskavost a žití v dobru.

Poslední ze šesti Bhagas je Jnana – poznání, ne pouze intelektuální poznání, ale způsob bytí ve světě skrze naučené moudro. Těchto 6 kvalit je rozpoznáno v tom, kdo je znám jako Bhagavan, ale i my můžeme v našich životech tyto kvality praktikovat, rozvíjet sebe poznání, dát ostatním přednost před našimi potřebami a vidět božské v druhých.

BhagavadGíta popisuje 3 cesty jógy, které Krišna učil. Karma Jóga (jóga nezjištné služby), Jnana Jóga ( jóga sebepoznání) a Bhakti Jóga ( jóga oddanosti).

Použijme analogii s výtahem, který staví v různých patrech a my sebe vidíme na těchto 3 cestách. Někdo pojede do prvního patra, někdo zastaví o trochu výš a někdo pojede až úplně nahoru, do nejvyššího patra. Bhakti Jóga je vnímána jako cesta výtahem až úplně nejvýš. Bhakti znamená oddanost a ze všech způsobů a cest, Krišna říká, je to konečná dokonalost jógy. V díle 6.47. popisuje Bhakti jógina jako největšího.

Skrze praxi Bhakti Jógy, odříkávání jmen božích, začneme odevzdávat naše ego. Poznáme Boha a jeho přítomnost v našem životě. Tento proces se prohlubuje, když se vztah s božským stává intenzivnější. Oddanost je láska a láska je nejsilnější kvalita v životě. Láska není pouhá fantazie nebo představa, je skutečná. Můžeme si představit lásku, kterou cítíme k rodičům, partnerům, dětem, psovi a vidět v nich božskou přítomnost.

Pro pokrok v naší sadhaně – vědomá, spirituální praxe, můžeme zahrnou jména milovaných, jak na osobní, tak i praktické úrovni. Započněte každý den s vděčností, začleňte praxi žehnání do meditace a představujte si 6 božských kvalit – Bhagas – v každé bytosti ve vašem životě.

Jak učí Sharon Gannon “jak se chováme k ostatním rozhodne, jak se ostatní chovají k nám, jak se ostatní chovají k nám rozhodne, jak sami sebe vidíme, jak vidíme sami sebe rozhodne, kdo jsme.”

Když si vzpomeneme na přítomnost Boha, síla Lásky povznese kvalitu našeho života a přiblíží nás k naleznutí cesty zpátky domů.

Teaching Tips

 1. Begin class with the chant Om namo Bhagavate Vāsudevāya followed by Make me an instrument for thy will, not mine but thine be done, free me from anger, jealousy and fear, fill my heart with joy and compassion.
 2. Explain the Trimurti of Hindu mythology Brahma, Vishnu and Shiva – the creator, preserver and destroyer principals.
 3. Discuss the idea of an avatar, explain the ten names: Matsya the fish, Kurma the tortoise, Varaha the boar, Narasimha the lion man, Vamana the dwarf, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha and Kalki the horseman, and the meanings.
 4. Develop one or all six of the Bhagas, qualities of a divine being. Pick one to use as an intention throughout the practice.
 5. Lead a longer meditation at start of class using the idea of “remembering the art of non-forgetting” a way to connect with the unchanging reality of our nature.
 6. Read slokha 6.47 from the Bhagavad Gita on a Bhakti yogi being the greatest of yogis.
 7. Practice the Gratitude practice from The Magic Ten and beyond book – Awakening to the way to encourage remembrance to the divine presence in our life.
 8. Read Thousand Names of Vishnu by Eknath Eswaran for other names and stories of Vishnu.
 9. Teach guided savasana as in The Magic Ten and Beyond book with a devotional theme. Using your own personal name for the divine concentrate giving your all to surrender each body part and sense of self.
 10. Play devotional music in your classes, include and teach mantras as magical spells to encourage the mind to transcend the mundane nature of the world.
 11. Use a partner exercise to look deeply into each other’s eyes and see the divine in the other being. Spend a few minutes gazing without blinking and then silently close the eyes and focus in the heart.