Krmte ptáky

by Sharon Gannon |
March, 2019
yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ sa yat pramāṇaṁ kurute lokas tad anuvartate

yat-cokoliv; yat-a kdokoliv; acarati-on koná; sresthah-nejlepšímezilidmi; tat-to; tat-a to jediné; eva-jistě; itarah-běžné, jiné; janah-lidé; sah-on; yat-cokoliv; pramanam-důkaz; kurute-činí; lokah – celýsvět; tat-to; anuvartate-následuje v jehokrocích.

Činosti a konánímoudréhočlověkanebovůdce, jsoučastosledoványaopakoványběžnýmilidmi a onikráčívešlépějíchvůdce. A jakékolivstandardyjsoumoudrýmidané, používánímpříkladnéhokonání, zbyteksvětanásleduje.

Bhagavad Gita 3.21

Audio by Catherine Miranda & Hari Mulukutla

Pověstesinaoknokrmítko s organickýmisemínkynebodejtesemínka a drobečkynaokenice, taksimůžetepřinéstvíceradosti do života. Noste u sebepytlík se semínky a krmteptákynacestěna autobus čitramvaj a nebokdekolivchodíte.

 

Pročkrmitptáky? Kdyžkrmítedivoképtáky, taksikarmickyzajišťujete, ževždybudetemítdostatekjídla a žedivočinavevásnikdynezemře. Je těžké pro ptákyi pro divokouzvěřpřežežítvesvětědominovanémsebestřednýmlidstvem. Když v druhýchvyživujetedivočinu, tak ji udržujetenaživui v sobě. Většinalidípředpokládá, žeptáci, kdyžjsoudivocí, takjednoduševědí, jak se o sebepostarat, a majípocit, že by nemělobýtjejichzodpovědností se o něstarat. Ale faktem je, že my jsmezničilineboznečistilivětšinulesů a polí, kde by mohlinajítdostatekvýživnéhojídla. Ptácivyžadujítakmálo k životu – trochuorganickýchsemínek a několikkapekčistévody – nemusí se to zdátjakomoc, ale může to znamenatrozdílmeziživotem a smrtí pro opeřenouosobu.

 

Můžemesimyslet, žesoucitnékonánílaskavostíjsoucharitativníčinyvýhodnépouze pro ostatní a ne pro vás, žedáváníjendarujícíhovyčerpává a vyčerpáváčas a peníze. Ale zákonkarmyzaručuje, žecokolivdáme se námmnohonásobněvrátízpět. Tajemstvíbohatstvítkvívevelkorysémdáváníostatním. Jak se chováme k ostatnímrozhodne, jak se ostatníchovají k nám, jak se ostatníchovají k námrozhodne, jakvidímesamisebe, jakvidímesamiseberozhodne, kdojsme. Kdyžvnímátesamisebejakochudé, kdonemůžebýtštědrý a s nedostatekkesdílení s ostatními, zasejetesemínko, kdyvidítesamisebejakooběťchudoby s omluvamibýtlakomý a sebestředný, to se stávávašírealitou, vekterépodporujetetakovévnímánísamisebe. 

 

Mátenavýběr – kdyžchcetesamisebevidětjakoosvícenouosobu, a neboalespoňšťastnouosobu, dobrotivou, vděčnou a štědrou, taktentoproceszačíná tam, kdy se začnetechovat k ostatnímlaskavě. Pokudchcetesvětzbavitchamtivosti, takmusítezničitvesvémyslisemínka, kterázpůsobují, že se chamtivostvesvětěobjevuje. Jinýmislovy, mělibyste se co nejvícesnažitbýtlaskaví k ostatním – starat se o ostatnítak, jakobyste to bylivysami. Zaměřit se nadruhé je tajemství k překonánínemocisebestřednosti. Dejteostatnímpřednostpředsebou. Zajímejte se více o spokojenostostatníchnežsvévlastní. Laskavost je klíčemkeštěstí. Starat se o ostatní je jistoucestoukezvýšenívlastníspokojenosti. Kdyždělámevěci se záměrem aby my, naprvnímmístě, jsmebylišťastni, posilujemenašiidentifikaci s našímmalýmjá – našetělo, myslaosobnost. Praxe, jakokrmeníptákůpomáhajípustitnašesebestřednézájmy a stát se vícezaměřenýminaostatní. Býtvícezaměřeninaostatníposilujepocitsamasebe a zvyšujeopravdovésebevědomí. Kdyžpozorujetenešťastnélidi a lidi v depresích, obvyklezjistíte, žejsoučastoposedlísamisebou. Klíčem k vlastnímupovzbuzení je dělattak, jaknejlépeumímepozdvihovatživotydruhým.

 

Napsala: Sharon Gannon

Přeložila: NaděždaBrzobohatá (https://www.yogalokah.cz/l/brezen-krmte-ptaky/)

Originál zde.

 

Teaching Tips

  1. Set out to contemplate this sloka every day for a month. Together, as a Jivamukti community, we could start a world-wide movement where thousands if not millions of hungry birds get nutritious meals. 
  2. Rather than complaining about a situation or wishing that someone else would do something , we are the ones to start expanding our compassion. Let us provide food for others and expand our focus beyond just what “I” have to eat, drink and wear today. 
  3. Encourage students to think of themselves as powerful people who could set an example and become leaders. Ask- “What is one thing that I could initiate this month to facilitate positive change?”  As the late singer Prince said, “Compassion is an action word”
  4. Every day this month, check for 3 things before you leave home: Your keys, your mala beads and your birdseed!  
  5. Make some vegan suet, especially in regions that are colder : see recipe 
  6. Feeding wild beings keeps the wildness in us alive. You can also feed others in everyday ways as follows: Pets (real quality foods such as the recipes in Cats and Dogs are People Too by Sharon Gannon) children and family members , neighbors, or perhaps donate delicious vegan options to a food drive or pantry.